Виж тук участващите в Кампанията продукти

Серия ULTRA - дневни

Серия ULTRA - нощни

Серия NATURAL CARE - дневни

Серия MAXI - дневни

Серия MAXI - нощни

Серия MAXI - дневни

Серия MAXI - нощни

В Кампанията се включват и всички останали продукти с марка Libresse